Välkommen!

Eva B Ernfors, coach, samtalspartner, orda.nu

SAMTALSPARNER MED FILOSOFISK, INTERNATIONELL BAKGRUND  – EN FORM AV COACH

samtalspartner en form av coach, Eva B Ernfors

När Du funderar på Vad eller Hur Du ska göra behöver Du säkert någon att tala med, någon som du känner förtroende för. Jag har lång erfarenhet som Samtalspartner. Vi kan ses i mitt bibliotek över en kopp te.

Du berättar, jag lyssnar och ställer frågor, frågorna öppnar för nya frågor. Vi ser sammanhangen, knyter ihop tills vi ser en mening, som för till nya frågor och nya svar. Genom att lyfta oss över oväsentligheter river vi murar, granskar fördomar, reflekterar och testar även det som först tycks vara omöjligt, som kan visa sig vara just det möjliga. Tillsammans lotsar vi oss fram till nya perspektiv och livsmöjligheter.

Vi lämnar rum för eftertanke, meditation, eller om du vill ha Reiki Healing. Eva Ernfors, fil Dr socialantropology/sociologi, coach, samtalspartner, orda.nu

I Livets alla stunder,
Alla händelser,
i skärvor av våra liv
söker vi grunden,
ursprunget – det tongivande,
Tonen, som knyter samman
och ger händelser förståelse och mening.
Mening om Gårdagens,
Dagens och Morgondagens Omöjligheter
och Möjligheter.

Människans tre stadier

I vårt djuriska stadie tänker vi med vänstra hjärnhalvan.
Högra halvan, medvetandets, växer i kamp med vänstra halvan.Allt högre levnadsformer utvecklas
I Omedelbarhetens rike.

Människan framträder som ett resultat av motsättningarna mellan vänster och höger hjärnhalva.
Motsättningarna resulterar i utvecklingen av den specifikt mänskliga delen av  hjärnan, Neocortex,
vars nervtrådar vid full utväxt kontrollerar den djuriska omedelbarhetens del av hjärnan som ger eftertanke, reflexion.
I Reflexionens rike växer Medvetenheten.

dekoration2

Den egentliga Människan övervinner Omedelbarheten och erövrar Reflexionen och utvecklar sitt medvetande som är grunden för fred och överlevnad.
I Medvetande om Enheten av Ande och Materia. 

Välkommen!

Eva B Ernfors, coach, samtalspartner, orda.nu

SAMTALSPARNER MED FILOSOFISK, INTERNATIONELL BAKGRUND  – EN FORM AV COACH

samtalspartner en form av coach, Eva B Ernfors

När Du funderar på Vad eller Hur Du ska göra behöver Du säkert någon att tala med, någon som du känner förtroende för. Jag har lång erfarenhet som Samtalspartner. Vi kan ses i mitt bibliotek över en kopp te.

Du berättar, jag lyssnar och ställer frågor, frågorna öppnar för nya frågor. Vi ser sammanhangen, knyter ihop tills vi ser en mening, som för till nya frågor och nya svar. Genom att lyfta oss över oväsentligheter river vi murar, granskar fördomar, reflekterar och testar även det som först tycks vara omöjligt, som kan visa sig vara just det möjliga. Tillsammans lotsar vi oss fram till nya perspektiv och livsmöjligheter.

Vi lämnar rum för eftertanke, meditation, eller om du vill ha Reiki Healing. Eva Ernfors, fil Dr socialantropology/sociologi, coach, samtalspartner, orda.nu

I Livets alla stunder,
Alla händelser,
i skärvor av våra liv
söker vi grunden,
ursprunget – det tongivande,
Tonen, som knyter samman
och ger händelser förståelse och mening.
Mening om Gårdagens,
Dagens och Morgondagens Omöjligheter
och Möjligheter.

Människans tre stadier

I vårt djuriska stadie tänker vi med vänstra hjärnhalvan.
Högra halvan, medvetandets, växer i kamp med vänstra halvan.Allt högre levnadsformer utvecklas
I Omedelbarhetens rike.

Människan framträder som ett resultat av motsättningarna mellan vänster och höger hjärnhalva.
Motsättningarna resulterar i utvecklingen av den specifikt mänskliga delen av  hjärnan, Neocortex,
vars nervtrådar vid full utväxt kontrollerar den djuriska omedelbarhetens del av hjärnan som ger eftertanke, reflexion.
I Reflexionens rike växer Medvetenheten.

dekoration2

Den egentliga Människan övervinner Omedelbarheten och erövrar Reflexionen och utvecklar sitt medvetande som är grunden för fred och överlevnad.
I Medvetande om Enheten av Ande och Materia.